کلیت پازل این است که باید در یک جدول ۴‌در۴ اعداد را به هم بچسبانید تا اعداد بزرگ‌تری درست کنید. همه این اعداد از ۲ به توان ۱ شروع می‌شوند و وقتی دو عدد ۲ را با هم تلفیق می‌کنید عدد ۴ ساخته می‌شود. نکته اینجا است که دیگر نمی‌توانید عدد ۴ را با ۲ تلفیق کنید و هر عدد با مشابه خود تلفیق می‌شود. شاید این نکته در ابتدای کار ساده به نظر برسد اما وقتی به اعداد بزرگ‌تری مانند 2048 می‌رسد آن‌جا است که چالش اصلی آغاز می‌شود. بسیاری از کاربران این بازی در شروع کار متدهای بسیاری را برای بازی انتخاب می‌کنند و نحوه های مختلفی را برای رسیدن به امتیاز بالاتر آزمایش می‌کنند اما آن چیزی که بیشتر از همه در کسب امتیاز بالا در این بازی موثر است فکر باز و صبر است.