این کتاب با موضوع تربیت فرزند و به صورت یک مکالمه دو طرفه نگاشته شده است و در قالب داستان به برخی سئوالات والدین در مورد تربیت کودک پاسخ می دهد. این کتاب در 9 فصل تدوین شده و مباحثی همچون: محیط های تربیتی، نقش آزادی در تربیت، دوران‌های سه‌گانه تربیت، نقش والدین در تربیت، جایگاه خودسازی در تربیت فرزند، جایگاه محبت در تربیت و... در آن گنجانده شده است.