تربيت آرماني گذري بر اهداف، راهبردها و شيوه‌هاي تربيتي با الهام از سيره‌ي استاد علامه‌ي كرباسچيان و استاد روزبه در مجموعه فرهنگی و مدرسه علوی میباشد.با توجه به اینکه کتاب بالا حاصل تجربیات جمعی از فعالیت حوزه تربیت میباشد میتواند کمک شایانی در تربیت  قشرنوجوانان  به مربیانشان بکند.