(کتاب ندگی به سبک روح‌الله)شامل برداشت‌ها و برش‌هایی از سیره خانوادگی حضرت امام خمینی (ره) است که به کوشش علی اکبر سبزیان انتخاب و به صورت مصور در قالب یک کتاب منتشر شده است.