مجموعه هیئت الزهرا سلام الله علیها در بهار سال ۱۳۹۲ توسط جمعی از جوانان محله مینودر راه اندازی شد تا با اقدامات فرهنگی و تربیتی گامی در راه تربیت نسل جوان انقلابی بردارد.
با توجه به نیازی که به جذب دانش آموزان و نوجوانان به فعالیت مذهبی حس کردیم از طریق تعامل با آموزش و پرورش نمازخانه دبیرستان شهید باریک بین مینودر طی تفاهم نامه ای بین هیئت الزهرا و اداره آموزش و پرورش به فعالیت های این مجموعه اختصاص یافت.
در سال ۹۸ میز یا همکاری سپاه پاسداران ناحیه امام حسن مجتبی علیه السلام قزوین پایگاه مرکزی حوزه شهید صیاد شیرازی به نام پایگاه مقاومت بسیج عمار توسط اعضای مجموعه هیئت الزهرا سلام الله علیها راه اندازی شد تا با سرعت و قدرت هرچه بیشتر در راستای تربیت جوانان انقلابی با روش های اسلام ناب محمدی قدم برداریم.